Referat Bestyrelsesmøde 19.04.2018

Referat fra Bestyrelsesmøde på Strandlyst Boliger, den 19. april 2018.

 

Deltagere: Herdis Jensen, Niels Manniche, Hanne Bering-Jensen, Ulla Larsen, Anja Pedersen og Uffe Nielsen

 

Afbud fra John Jensen

 

 

Dagsorden:        

  1. J.nr. 01-04-18

Bemærkninger til dagsordenen

 

Beslutning

Godkendt

 

  1. J.nr. 02-04-18

Opfølgning fra møde med medarbejderne

Bestyrelsen holder møde med medarbejderne torsdag, den 12. april 2018. Det indstilles til drøftelse i Bestyrelsen om, der er kommer noget frem på mødet, der skal følges op på.

 

 

Beslutning

Drøftet referat fra mødet

 

  1. J.nr. 03-04-18

Økonomi

Der er vedlagt oversigt over forbruget pr. 31. marts 2018. Oversigten gennemgås på mødet og indstilles til orientering i Bestyrelsen.

 

Beslutning

Efterretning

 

  1. J.nr. 04-04-18

Ældrerådet

Ældrerådet i Svendborg Kommune har vedtaget, at være tættere på borgerne på plejecentrene i kommunen. Formålet med den tættere tilknytning er, at Ældrerådet kan være talerør for nogle af de svageste ældre på plejecentre m.v. Ældrerådet har derfor udpeget en fast kontaktperson fra Ældrerådet til hvert plejecenter.

Indstilles til Bestyrelsens orientering.

Bilag vedlagt.

 

Beslutning

Drøftet

 

  1. J.nr. 05-04-18

Aktuelle forhold

Der orienteres om aktuelle forhold omkring:

–       Ejendommen

–       Køkkenet

–       Plejen

–       Beboerstatus

Indstilles til Bestyrelsens orientering.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning

 

  1. J.nr. 06-04-18

Budget 2019

Svendborg Kommune vil lægge besparelsesforslag på ældreområdet ud til høring på kommunens hjemmeside

den 11. april 2018, umiddelbart efter social- og sund-hedsudvalgets møde.

Det indstilles til drøftelse i Bestyrelsen om der skal afgives eventuelt høringssvar fra Bestyrelsen.

 

Beslutning

Forslag til høringssvar blev godkendt med enkelte ændringer

 

  1. J.nr. 07-04-18

Personalehåndbogen

Bestyrelsen har tidligere på første møde fået udleveret kopi af personalepolitikken/personalehåndbogen. Håndbogen bedes medbragt til mødet med henblik på start af gennemgang af indholdet.

 

Beslutning

Udsat til næste møde

  1. J.nr. 08-04-18

Eventuelt

 

Beslutning

Intet