Referat Bestyrelsesmøde 23.08.2018

Referat Bestyrelsesmøde 23.08.2018

Referat fra Bestyrelsesmøde på Strandlyst Boliger, den 23. august 2018

 

 

Deltagere: Herdis Jensen, Niels Manniche, Hanne Bering-Jensen, Ulla Larsen, John Jensen og Uffe Nielsen

 

Afbud fra Anja Pedersen

  

Dagsorden: 

  1. J.nr. 01-08-18

Bemærkninger til dagsordenen

 

Beslutning

Ønske om drøftelse af hjertestarter under eventuelt.

 

  1. J.nr. 02-08-18

Kontakt til Ældrerådet

Svendborg Kommune har tidligere i marts måned 2018 oplyst, at Ældrerådet har udpeget 1 kontaktperson til hvert plejecenter. Elsebeth Gisssing er kontaktperson til Strandlyst Boliger.

Elsebeth Gissing var på besøg på Strandlyst den 19. juli 2018, hvor hun fik en rundvisning m.v.

Det blev aftalt, at Elsebeth inviteres med til næste bestyrel-sesmøde den 23. august 2018, kl. 15.00 med henblik på, at ”hilse” på Bestyrelsen og fortælle lidt om formålet med udpegning af kontaktpersoner.

Bilag vedlagt.

 

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

 

  1. J.nr. 03-08-18

Information fra Køkkenet

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at man gerne ønskede en orientering/snak med medarbejdere fra de forskellige områder i Huset.

Der er derfor inviteret medarbejder med fra Køkkenet med henblik på at give en orientering om de daglige opgaver i køkkenet og svare på spørgsmål.

 

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

 

 

  1. J.nr. 04-08-18

Økonomi

Der er vedlagt oversigt over:

–      Forbruget pr. 31. juli 2018 samt

–      Revideret oversigt over tilskud fra kommunen i 2018.

Pr. 31. juli 2018 er der brugt 60,6 % af årsbudgettet/tilskud. Det er ca. 2% mere end, hvad 7 måneder svarer til i forhold til 12 måneder. Erfaringsmæssigt er udgifterne i oktober og november måneder mindre end i årets øvrige måneder, hvorfor det er forventningen, at budgettet overholdes i 2018. Indstilles til Bestyrelsen orientering.

Bilag vedlagt.

 

Beslutning

Efterretning.

Det forventes, at budgettet holder i 2018.

 

  1. J.nr. 05-08-18

Orientering om aktuelle forhold

Der orienteres om aktuelle forhold omkring:

–       Ejendommen

–       Køkkenet

–       Plejen

–       Beboerstatus

–       Personaleforhold.

Indstilles til Bestyrelsens orientering.

 

Beslutning

Orientering – taget til efterretning.

 

  1. J.nr. 06-08-18

Overenskomsten med Svendborg Kommune

Til orientering er vedlagt mail fra Ældrechefen i Svendborg Kommune. Det fremgår i mailen, at i forhold til implementering af budgetforliget vil kommunen fremsende opsigelse af nuværende overenskomst med 2 års varsel.

Det er samtidig aftalt, at efter sommerferien gennemskrives den gamle overenskomst med henblik på opdatering til nuværende lovgivning og måde at gøre tingene på.

Ny overenskomst forventes, at kunne behandles i Bestyrelsen og til politisk behandling i kommunen i november/december måned 2018.

Indstilles til foreløbig orientering i Bestyrelsen.

Bilag vedlagt.

 

Beslutning

Drøftet ønsker til indhold i ny overenskomst.

 

  1. J.nr. 07-08-18

Personalepolitikken/personalehåndbogen

På mødet vil blive udleveret aktuel kopi af personale-håndbogen med henblik på begyndende gennemgang af indholdet, jfr. tidligere tilkendegivelser i Bestyrelsen herom.

 

Beslutning

Personalehåndbogen drøftes som pkt. 1 på næste møde den 22. november 2018.

 

  1. J.nr. 08-08-18

Eventuelt

 

Beslutning

Drøftet hjertestarter.