Strandlyst Boliger er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Svendborg Kommune.

Det er kommunen, der visiterer til alle 37 boliger på Strandlyst.

Somatiske afsnit 20 boliger – (stuen og 2. sal):
Therese Thermansen tlf. 62233988
e-mail: therese.termansen@svendborg.dk

Psykiatriske afsnit 17 boliger – (1. sal).
Martin Overballe tlf. 30576103
e-mail: martin.overballe@svendborg.dk

På dette afsnit er der 15 faste boliger og 2 gæsteboliger. Det er også kommunen, der visiterer til ophold i gæsteboligerne for normalt 3 måneder.

Der er lavet informationsfolder om formålet med opholdet i gæsteboligerne.