Man kan året igennem følge med i vore aktiviteter på husets informationstavler og på hjemmesiden

www.strandlyst.nu   –  vi er altid lydhøre for nye og gode ideer.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:

Formand: Lone O. Pedersen                              loneoldelund@sydfynsmail.dk

Næstformand: Marin Bak Pedersen                marin.helene.bak.pedersen@svendborg.dk

Sekretær: Dorthe Andersen                              dorthe_andersen@yahoo.dk

Ulla Jensen                                                            furulssen@mail.dk

Klaus Juul

Asa Hansen

Ane Damgård

Svend Erik Kristiansen

Suppleant Jens Kristensen

Støtteforeningen Strandlyst`s Venner blev stiftet den 19. november 1997 og har under forskellige bestyrelsers virke gennem de sidste mange år kunnet bidrage til at opfylde en række fælles beboerønsker.

Foreningens økonomiske fundament hviler på det årlige medlemskontingent og delvis på overskud fra årligt lommemarked. Prisen for et medlemskort er p.t. kr. 100,00 pr. person og kr. 150,00 for en husstand.

Girokort sendes ud i 1. kvartal hvert år sammen med indbydelse til den årlige generalforsamling, hvor der bliver redegjort for foreningens aktiviteter og regnskab ifølge foreningens vedtægter.

Støtteforeningen STRANDLYST’S VENNER

inviterer til Generalforsamling torsdag den 21.03.2019 kl.18.30

med følgende dagsorden:

 

  1. valg af dirigent og evt. stemmetællere
  2. bestyrelsens beretning for 2018
  3. aflæggelse af årsregnskab for 2018

04   indkomne forslag (fremsendes 8 dage før til                                                                                          loneoldelund@sydfynsmail.dk)

  1. fastsættelse af kontingent
  2. valg af formand:

på valg:                         Lone Oldelund

  1. valg til bestyrelsen

på valg:                         Asa Hansen

Ane Damsgaard

Jytte Jensen

Dorthe Andersen

  1. valg af suppleanter

på valg:    Arne Sloth

  1. valg af revisor

er ikke på valg

  1. valg af revisorsuppleant

er ikke på valg

  1. eventuelt                                         

Efter generalforsamlingen afholdes stort sponsor-bankospil,

   der forvente afsluttet ca. kl. 21,30.                                                                                                                                               

       Vi er vært ved kaffe med kage.            

Kom og støt op om en hyggelig aften med vennerne på Strandlyst Boliger!                  

 

Resultatopgørelse 2018                                       INDTÆGT         UDGIFT

KONTINGENT – 90 medlemmer                                8.450

 

ARRANGEMENTER

Generalforsamling                                                         2.605                     622

Loppemarked                                                                  9.587                    405

Julebanko                                                                                                       831

Juleblomster og Juleknas                                                                       1.556

 

TILSKUD’BEBOERARRANGEMENTER:

Veteranbiltræf                                                                                           3.995

Udflugter                                                                                                   5.100

Forårsfest og fastelavn                                                                           5.225

Aktivitetstilskud                                                                                     3.300

 

Kontorart./gebyrer/øreafrunding                                                          895

Gaver                                                                                                        1.360

I alt                                                                             20.642              23.289

ARETS UNDERSKUD                                      2.647

Balance                                                              23.289              23289

 

AFSTEMNING:

BEHOLDNING 1/1-2018                                       25.635

BEHOLDNING 31/12-2018                           22.888

Tilgodehavende indsat i 2019                                     100

ARETS UNDERSKUD                                      2,647

 

Lundeborg den 14.1-2019

Lone Olderlund Pedersen – formand

Revisorpåtegning:

Bilag gennemgået og beholdningen afstemt.

Inden anledning til bemærkninger

Jesper Hegaard – revisor

..-,