Vi tilstræber at have en struktureret og genkendelig hverdag, dog med mulighed for spontane ændringer. Vi ønsker en døgnrytme, hvor man står op om morgenen og efter individuelle aftaler og evner tager del i det sociale liv og samvær både omkring måltider som aktiviteter.

Vi spiser så vidt muligt alle måltider sammen i fællesstuen. Der er tilpassede arbejdsopgaver, som aftales på de månedlige beboer- og personalemøder, hvor beboeren har mulighed for at præge livet i hverdagens situationer.

Kontaktperson og beboer laver individuelle aftaler i forhold til beboerens kontakt til samfund, medbeboere, pårørende og evt. andet.

Trusler og vold er uacceptabel.

Beboeren skal melde fra og give besked ved væsentlige ændringer i hverdage, f.eks.
– fravær i længere tid
– fravær ved måltider
– fravær ved aftaler

Der er alkohol- og rygepolitik.