Strandlyst Boliger er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Svendborg Kommune.

Bestyrelsen udpeges af Svendborg Kommune for en 4 årig periode svarende til den kommende valgperiode.

Pr. 1. januar 2022 – 31. december 2025 består bestyrelsen af:

Formand: Ulla Larsen

Næstformand: Hans Ole Olsen

Medlemmer: Kâthe Lund, Steen Birger Jensen, Kim Christiansen.