Målsætning: Beboerne skal opleve at være en del af processen i enhver form for aktivitet, så de føler ansvar, tager ansvar, hygger sig, lærer af fejl, afprøver egne grænser, får livsindhold, opdager nye sider, gensidig respekt, tager initiativer og udvikler sig positivt i alle retninger. Der er mulighed for at deltage i en række aktiviteter og gøremål, individuelt og i grupper.

Vi tilstræber at den enkelte får lyst til at bruge og udnytte de ressourcer, som netop er specifikke for vedkommende. Derved fremmes beboerens udvikling og evne til at mestre, hvad hverdagen måtte bringe.

Vi holder årstidsbestemte fester, hvor pårørende inviteres.

Aktivitetstilbuddene kan eksempelvis være:

– koncerter med sang og dans.

– Grillfester i vores skønne gårdhave.

– deltagelse i hyggeture i vores bus.

– forskellige aktiviteter, bl.a. i vores motionsrum, eller cykeltur ud i lokalområdet.

– hjælpe til i spisesituationer med borddækning, oprydning m.v. i vores fælles spise- og opholdsstue

– vande blomster, passe drivhus og hjælpe husets pedel

– gudstjeneste 1 gang om måneden

– fritids- og hobbytilbud af forskellig karakter, hvor etagen har eget motionsrum.

– derudover arrangerer Strandlyst`s Venner loppemarked og 1 – 2 bankospil om året m.m.

En gang om sommeren har vi “træf” med gamle veteranbiler og får en køretur rundt på egnen.

Fælles for alle tilbuddene er, at de er tilpasset efter den enkeltes interesse og situation – og det kan være individuelt eller i mindre grupper.

Vi har et fælles motionsrum, som kan benyttes af alle på Strandlyst Boliger.

portræt