Strandlyst Boligers psykiatriske afsnit er en del af plejecentret i det daglige fungere det som et botilbud, der modtager fysisk selvhjulpne borgere med forskellige psykiatriske diagnoser.

Vi har samarbejde med gerontopsykiatrien og lokalpsykiatrien samt egen læge m.fl.

Vi modtager borgeren, der har brug for vedvarende eller midlertidige ophold i et beskyttet- og udviklende miljø.

Vi modtager ikke borgere med udadeagerende adfærd og/eller narko/hashmisbrug.

Har borgeren et alkoholproblem skal pågældende være indstillet på at stoppe sit misbrug.

Den enkelte er selv ansvarlig i egen udvikling og læring med støtte af dagens kontaktperson, og hvor det er relevant, arbejdes der med udslusning.