Strandlyst Boliger somatisk afsnit er et hjem for ældre mennesker, der har brug for hjælp og omsorg, både fysisk, psykisk og socialt.

Vi rummer mennesker med alle former for
– aldersbetingede lidelser
– behov for både let som tungere pleje
– mennesker med en velbehandlet psykiatrisk diagnose
– terminal pleje

Vi har dog ikke et særskilt demensafsnit.
Vi kan ikke rumme stærkt udadreagerende mennesker, da vore fysiske rammer ikke er til det.
Vi har p.t. også “yngre” ældre beboere, så vores aldersspredning er fra ca. 60 år og opefter.