Bruger-Pårørenderådet er oprettet med det formål, at beboerne sikres mulighed for medindflydelse på indhold og kvalitet i dagligdagen på Strandlyst Boliger

Efter vedtægterne skal Bruger-Pårørenderådet bestå af mindst 6 medlemmer og på en sådan måde, at beboere og pårørende udgør et flertal sammensat således:

– 2 medlemmer fra beboere/pårørende i det somatiske afsnit

– 2 medlemmer fra beboere/pårørende i det psykiatriske afsnit

– 2 medarbejdere fra det somatiske og psykiatriske afsnit

Siden 2016 har der ikke været holdt “officielle” møder efter vedtægterne for Bruger- Pårørenderådet. Det skyldtes, at der var vigende interesse for at være medlem og flere møder måtte aflyses.

Der er derfor 1 – 2 gange om året afholdt møder, hvor alle har været velkomne, ligesom der i højere grad holdes “etagemøder” med beboerne på 1. salen.