Vi er fast personale tilknyttet det psykiatriske afsnit. Alle har stor interesse for
at arbejde med personer, der har svært ved at indgå i sociale relationer- se målgruppen.Personalegruppen er sammensat af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, sygehjælpere
og social- og sundhedshjælpere – alle med viden og erfaring indefor socialpsykiatri.

Gennem målrettet fagligt arbejde med relevante samarbejdspartnere arbejdes der på, at den enkelte får lyst til at tage del i aktiviteter uden for Strandlyst.

Personalet har faste aktivitetstilbud sammen med beboerne, f.eks. motion, bowling, svømning, almindlig daglig husførelse som rengøring, tøjvask, madlavning o.lign.

Der laves individuelle handleplaner og beboeren er med i samarbejdet om på hvilken måde, at hans drømme og ønsker skal realiseres. Dialogen er et vigtigt element, og at føle og tage ansvar for eget liv og handlinger, samt de konsekvenser, der måtte følge med beslutningerne.

Alfa og omega for os er at lytte, skabe kontakt og tillid samt bruge den faglige viden, der skal til for at afhjælpe et psykiatrisk problem.